Compliance

Etický kódex Tatra Defence Slovakia pdf, 201 KB

Kódex správania vo vzťahu s externými subjektmi TDS pdf, 253 KB

Protikorupčný program TDS pdf, 153 KB

TATRA DEFENCE SLOVAKIA s.r.o.
Kasárenská 8 / 911 05 Trenčín